Lãnh đạo Trường qua các thời kỳ

Lãnh đạo Cách tải tài xỉu Go88  là những người có nhiều cống hiến cho sự nghiệp đào tạo, xây dựng và phát triển Nhà trường ​​

Mở tài khoản nhanh - Cách tải tài xỉu Go88

​1. Hiệu trưởng/Quyền Hiệu trưởng/Phụ trách Trường qua các thời kỳ và thời gian đảm nhiệm chức vụ

DS. Vũ Công Thuyết
(1964 - 1966)
DS.NGND
Huỳnh Quang Đại
(1966-1978)
TS. Hoàng Như Tố
(1978 -1 979)
GS.NGƯT
Lê Quang Toàn
(1979 - 1983)
GS.TS. Nguyễn Văn Đàn
(1983 - 1984)
PGS.TS.NGƯT.
Nguyễn Thành Đô
(1984 -1993)
GS.TS.NGND
Phạm Thanh Kỳ
(1994 - 1999)
PGS.TS.NGƯT
Từ Minh Koóng
(1999 - 2007)
PGS.TS.NGƯT
Lê Viết Hùng
(2007 - 2012)

PGS.TS.NGƯT
Nguyễn Đăng Hoà
(2012 - hết 6/2017)
GS.TS.NGƯT
Nguyễn Thanh Bình
(từ 7/2017)

GS.TS Nguyễn Hải Nam

(2021 đến nay)

2. Phó Hiệu trưởng qua các thời kỳ:

GS.TS.NGND. Trương Công Quyền

 

CN. Nguyễn Thị Hà Tường

 

GS.NGƯT. Lê Quang Toàn

 

 

 

 

 

 

PGS. Đinh Đức Tiến

 

 

 

 

 

GS.TS. Nguyễn Gia Chấn

PGS.TS. Phan Túy

 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Huy Oánh

PGS.TSKH.NGƯT. Lê Thành Phước

PGS.TS.NGƯT. Từ Minh Koóng

GS.TS.NGƯT. Võ Xuân Minh

DS. Phan Việt Phượng

PGS.TS.NGƯT. Lê Viết Hùng

GS.TS.NGND. Thái Nguyễn Hùng Thu

PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Đăng Hòa

GS.TS. NGƯT Nguyễn Thanh Bình

PGS.TS. NGƯT. Đinh Thị Thanh Hải

ThS. Phạm Văn Quyến

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuyển

 
3. Bí thư Đảng ủy qua các thời kỳ và thời gian đảm nhiệm chức vụ:
Vũ Công Thuyết
(1963 -1965)
Nguyễn Thị Hà Tường
(1965-1982)
Lê Quang Toàn
(1982 -1983)
Phan Túy
(1983-1994)
Lê Thành Phước
(1994-1997)
Mai Tất Tố
(1997-2003)
Phan Việt Phượng
(2003-2005)
Từ Minh Koóng
(2005-2007)
Lê Viết Hùng
(2007-2012)

Nguyễn Đăng Hòa
(2013 đến hết 6/2017)
 
Nguyễn Thanh Bình
(Từ 7/2017 đến 9/2022)
 


16-03-2018

1238 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL