Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Cách tải tài xỉu Go88 được thành lập theo Quyết định số 1041/QĐ-DHN, ngày 01 tháng 11 năm 2022.

Mở tài khoản nhanh - Cách tải tài xỉu Go88

STT

Họ và tên

Chức vụ

1.

GS.TS. Nguyễn Hải Nam

Hiệu trưởng

2.

PGS.TS. Đinh Thị Thanh Hải

Phó Hiệu trưởng

3.

ThS. Phạm Văn Quyến

Phó Hiệu trưởng

4.

PGS.TS. Đỗ Hồng Quảng

Phó Trưởng, Phụ trách P. QLĐT

5.

PGS.TS. Đỗ Quyên

Trưởng Phòng KHCN-HTPT

6.

PGS.TS. Nguyễn Tường Vy

Trưởng Phòng ĐBCL-KT

7.

GS.TS. Nguyễn Ngọc Chiến

Viện Trưởng Viện CNDP QG

8.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh

Giám đốc TT. DI&ADR QG

9.

PGS.TS. Nguyễn Đăng Hòa

GVCC, Khoa BC-CNDP

10.

GS.TS. Phạm Thị Minh Huệ

GVCC, Khoa BC-CNDP

11.

PGS.TS. Phạm Thúy Vân

Phụ trách Khoa DL-DLS

12.

PGS.TS. Phùng Thanh Hương

Trưởng Khoa CNSH

13.

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Phụ trách Khoa QL&KTD

14.

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuyển

Trưởng Khoa DL-DHCT

15.

PGS.TS. Văn Thị Mỹ Huệ

Trưởng Khoa CNHD

16.

PGS.TS. Nguyễn Thị Kiều Anh

GVCC, Khoa HPT&KNT

17.

TS. Lê Đình Quang

Trưởng Khoa KHCB


30-12-2022

42 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL