GIỚI THIỆU KHOA DƯỢC LIỆU - DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN

Mở tài khoản nhanh - Cách tải tài xỉu Go88

​​Giới thiệu Khoa Dược liệu – Dược học cổ truyền:

- Tiếng Việt: Khoa Dược liệu - Dược cổ truyền

- Tiếng Anh: Faculty of Pharmacognosy and Traditional Medicine

- Điện thoại: 024.39330523

- Email: [email protected]

- Vị trí: Khoa Dược liệu – Dược cổ truyền là đơn vị chuyên môn thuộc Cách tải tài xỉu Go88 , hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Khoa do Hiệu trưởng Cách tải tài xỉu Go88 ban hành.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐTDHN, ngày 12/3/2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Hà Nội thông qua Chiến lược, kế hoạch phát triển Cách tải tài xỉu Go88 đến 2030, tầm nhìn 2045; Nghị quyết số 02/NQ-HĐTDHN, ngày 28/4/2020 của Hội đồng trường Cách tải tài xỉu Go88 ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường ĐH Dược Hà Nội (sửa đổi, bổ sung). Trước nhu cầu thực tiễn nhằm hội tập trung nguồn lực, tinh giảm đầu mối đáp ứng nhu cầu phát triển của Nhà trường, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng trong việc kế thừa, phát huy những giá trị của dược liệu và y dược học cổ truyền trong bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1976/QĐ-TTg, ngày 30/10/2013 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và các chỉ đạo của ngành Y tế, ngày 23/06/2022, Hiệu trưởng Cách tải tài xỉu Go88 đã ký Quyết định số 485/DHN-QĐ thành lập Khoa Dược liệu – Dược học cổ truyền trên cơ sở tổ chức lại Bộ môn Dược liệu, Bộ môn Dược học cổ truyền, Bộ môn Thực vật. Mặc dù tuổi đời còn non trẻ, tuy nhiên các đơn vị tiền thân của Khoa có lịch sử lâu đời, tích luỹ được nhiều thành tựu đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ kết nối cộng đồng vô cùng phong phú, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Hiện tại, Khoa có 27 viên chức, người lao động trong đó có 21 Giảng viên, 6 Kỹ thuật viên. Đội ngũ Giảng viên có trình độ cao (PGS: 7; TS: 8; ThS: 6), có năng lực thực hiện đề tài các cấp và công bố quốc tế, nguồn lực cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học… Ngay từ khi thành lập, Tập thể Lãnh đạo khoa đã xác định mục tiêu: “Xây dựng Khoa ổn định về tổ chức, nhất quán về học thuật, phát huy được mọi nguồn lực đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các hoạt động khác phù hợp với sứ mạng, mục tiêu phát triển nhà trường theo xu hướng tự chủ. Từng bước hoàn thiện cơ cấu, tổ chức khoa theo lộ trình phù hợp với sự phát triển của nhà trường.”

Tập thể Khoa Dược liệu - DHCT

Tập thể Khoa Dược liệu - Dược học cổ truyền (Tháng 7 năm 2022)


26-08-2022

110 4 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL