KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Mở tài khoản nhanh - Cách tải tài xỉu Go88

​​Giới thiệu Khoa:

I. Thông tin giao dịch của đơn vị

Tên:

Khoa Khoa học cơ bản

Tên tiếng Anh: 

Faculty of Basic Science

Email:

[email protected]

 

 

Trưởng khoa:

TS. Lê Đình Quang

Email:

[email protected]

 
II. Quá trình hình thành và phát triển

Khoa Khoa học cơ bản được thành lập theo quyết định số 489/QĐ-DHN ngày 23/06/2022 trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị:

       1. Bộ môn Hóa Đại cương - Vô cơ

       2. Bộ môn Mác – Lê Nin

       3. Bộ môn Ngoại ngữ

       4. Bộ môn Giáo dục thể chất

       5. Bộ môn Giáo dục quốc phòng

       6. Bộ môn Toán – Tin

       7. Bộ phận Vật lý từ bộ môn Vật lý – Hóa lý

Hiện nay Khoa Khoa học cơ bản gôm 7 bộ phận:

       1. Bộ môn Hóa Đại cương - Vô cơ

       2. Bộ môn Lý luận chính trị

       3. Bộ môn Ngoại ngữ

       4. Bộ môn Giáo dục thể chất

       5. Bộ môn Giáo dục quốc phòng

       6. Bộ môn Toán - Tin

       7. Bộ môn Vật lý​

III. Viên chức quản lý Khoa

TS Lê Đình Quang

Trưởng khoa

TS Quách Thị Sen

Phó khoa

ThS Nguyễn Thị Thanh Vân

Phó khoa


22-07-2022

197 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL