THÔNG TIN ĐƠN VỊ

Mở tài khoản nhanh - Cách tải tài xỉu Go88

 

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH 

 ​I. Thông tin giao dịch của đơn vị:

 Tên: Phòng Tổ chức - Hành chính Tổng hợp (Tên tiếng Anh: Department of Human Resources – Administration)

Điện thoại: 024.38254539                Fax: 024. 38264464

Email: [email protected]    Website:

Trưởng phòng: ThS. Lê Phan Tuấn

Email: [email protected]

 

  1. Quá trình hình thành và phát triển:

 Ngày thành lập: 05/5/2020

       Phòng Tổ chức – Hành chính được hình thành trên cơ sở sáp nhập 2 phòng: phòng Công tác chính trị và phòng Tổ chức cán bộ vào phòng Hàng chính tổng hợp theo Quyết định số 95/QĐ-DHN ngày 18/02/2020 và đổi tên Phòng Hành chính – Tổng hợp thành Phòng Tổ chức – Hành chính theo Quyết định số 286/QĐ-DHN ngày 05/5/2020.

 

  1. Sơ lược lịch sử Phòng Công tác chính trị : 

Phòng Công tác chính trị, Cách tải tài xỉu Go88 được thành lập theo Quyết định số 1060/BYT ngày 26/12/1966 với tên gọi ban đầu là Phòng Giáo dục chính trị. Ngày 20/05/2009, Phòng được đổi tên thành Phòng Công tác chính trị theo Quyết định số 180/QĐ-DHN. Ngày 01/3/2020 ghép cùng 2 phòng Hành chính tổng hợp và Tổ chức cán bộ thành phòng Tổ chức – Hành chính

  Trưởng (Phụ trách) và các Phó trưởng Phòng qua các thời kỳ: 

 

PGS.TS. Vũ Thanh

(1966 – 1973)

Ông Đặng Quốc Bảo

(1973 – 1982)

DS. Vũ Tam Hải

(1982 – 1993)

 

TS. Phạm Văn Khiển

(1993 – 1998)

DS. Vũ Thị Chản

(1998 - 2006)

CN. Phạm Văn Tươi

(2006 -  2019)

  1. Sơ lược lịch sử Phòng Hành chính tổng hợp

Ngày thành lập: 17/8/1976;

Phòng Hành chính Tổng hợp ngày nay đã được hình thành và phát triển từ Ban hậu cần của Trường Y Dược Đông Dương sau đó là Ban Hành chính Quản trị rồi Phòng Hành chính - Quản trị của Trường Đại học Y Dược Việt Nam sau này.

Ngày 01/3/2020 ghép cùng 2 phòng Công tác chính trị và Tổ chức cán bộ thành phòng Tổ chức – Hành chính

  Trưởng (Phụ trách) và Phó trưởng Phòng qua các thời kỳ:

 

DS. Nguyễn Quang Mai

DS. Lê Quang Phong

DS. Nguyễn Huy Cẩn

1976-1988

DS. Nguyễn Minh Điệu

1991-2010

ThS. Lê Phan Tuấn

2010 đến nay

       

Phó trưởng phòng:   

  1.       Nguyễn Minh Điệu (1988 - 1991);
  2. Vũ Thị Chản (2007 - 2009).

 

  1. Sơ lược lịch sử Phòng Tổ chức cán bộ  

Ngày 29/9/1961 Bộ Trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch ký Quyết định số 828/BYT-QĐ, tách Trường Đại học Y - Dược khoa thành Trường Đại học Y khoa và Trường Đại học Dược khoa trực thuộc Bộ Y tế. Trong Quyết định trên có ghi cụ thể: “Lãnh đạo Trường Đại học Dược khoa do một Hiệu trưởng phụ trách và 1 hoặc 2 Hiệu phó giúp việc. Tổ chức gồm có các phòng sau đây: phòng Giáo vụ - Giáo tài, phòng Tổ chức cán bộ,  phòng Hành chính - Quản trị”. Từ đó, Phòng Tổ chức cán bộ ra đời và liên tục tồn tại gắn liền với sự phát triển của nhà trường.

Ngày 01/3/2020 ghép cùng 2 phòng Công tác chính trị và Hành chính tổng hợp thành phòng Tổ chức – Hành chính

 

Trưởng (Phụ trách) và Phó trưởng phòng qua các thời kỳ: 

 

Phạm Hồng Vân

(1964-1968)

Nguyễn Thị Minh Hiền

(1968-1983)

Phan Túy

(1983-1988)

 

Đỗ Minh Tiến

(1988-1993)

Phan Việt Phượng

(1993-2006)

Đỗ Hưng Vượng

(2006 -2020)

 

Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Trưởng phòng (1965-1968)

Nguyễn Đức Siêu, Phó Trưởng phòng (1967-1983)

Lê Quang Phong, Phó Trưởng phòng (1969-1971)

Đặng Công Bình, Phó Trưởng phòng (1981-1985)

Đỗ Minh Tiến, Phó Trưởng phòng (1985-1988)

Nguyễn Minh Điệu, Phó Trưởng phòng (1987-1988)

Phan Việt Phượng, Phó Trưởng phòng (1988-1997)

Nguyễn Viết Du, Phó Trưởng phòng (1997-2005)

Lê Tấn, Phó Trưởng phòng (2002-2007)

Đỗ Hưng Vượng, Phó Trưởng phòng (2005-2006)

Kiều Thị Hồng, Phó Trưởng phòng (2010 - 2013).

 

 III. Viên chức, người lao động hiện nay:

 

  

  

ThS. Lê Phan Tuấn

   Trưởng phòng

 

-         Phó Trưởng phòng: Ths Lê Thị Dinh;

-         Phó Trưởng phòng: PGS.TS Vũ Trần Anh.

 

 

Danh sách viên chức người lao động hiện nay:

 

STT

Họ và tên

Ngạch viên chức/VTVL

1

Trần Văn Điệu

Chuyên viên

2

Bùi Bích Nga

Chuyên viên

3

Nguyễn Thị Băng Tâm

Thư viện viên

4

Đoàn Ngọc Bích

Chuyên viên

5

Nguyễn Thị My Sim

Chuyên viên

6

Trần Thị Phương

TVV

7

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Cán sự

8

Nguyễn Xuân Khương

Lái xe

9

Nguyễn Thi Hường

Nhân viên

10

Đoàn Văn Minh

Lái xe

11

Đinh Thị Hồng Minh

Hợp đồng LĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ​

 

​​​

 ​


06-01-2017

47 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL