Bí thư Đảng ủy qua các thời kỳ và thời gian đảm nhiệm chức vụ

Mở tài khoản nhanh - Cách tải tài xỉu Go88

DANH SÁCH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY QUA CÁC THỜI KỲ VÀ THỜI GIAN ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ
 
Vũ Công Thuyết
(1963 -1965)
Nguyễn Thị Hà Tường
(1965-1982)
Lê Quang Toàn
(1982 -1983)
Phan Túy
(1983-1994)
Lê Thành Phước
(1994-1997)
Mai Tất Tố
(1997-2003)
Phan Việt Phượng
(2003-2005)
Từ Minh Koóng
(2005-2007)
Lê Viết Hùng
(2007-2012)

Nguyễn Đăng Hòa
(2013 đến hết 6/2017)
Nguyễn Thanh Bình
(Từ 7/2017 đến 9/2022)
 


23-11-2022

577 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL