Giới thiệu về Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Mở tài khoản nhanh - Cách tải tài xỉu Go88

 
1. Thông tin giao dịch của đơn vị:
Tên: Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí
Tên tiếng Anh:  Department of Quality Assurance and Assessment 
Điện thoại: +84 (24) 3933 5535
Phụ trách phòng Phó trưởng phòng: PGS. TS. Vũ Trần Anh
2. Quá trình hình thành và phát triển:
Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng được thành lập ngày 20/5/2009, tại Quyết định số 182/QĐ-DHN của Hiệu trưởng Cách tải tài xỉu Go88 trước yêu cầu của công tác đổi mới giáo dục đại học, tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo của các trường đại học. Ngày 05/5/2020, Phòng được đổi tên thành Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí tại Quyết định số 288/QĐ-DHN của Hiệu trưởng Cách tải tài xỉu Go88 .
Qua quá trình hình thành và phát triển, phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí đã thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Phòng có một số hoạt động nổi bật như: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tự đánh giá Trường, hoàn thành báo cáo tự đánh giá Trường; Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch thanh tra giám sát đào tạo, thanh tra thi, qua đó góp phần nâng cao ý thức của cán bộ giảng viên và sinh viên trong hoạt động dạy học và đánh giá; Hoàn thành và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo Dược học, trình độ đại học và cao đẳngcủa Trường; Xây dựng dự thảo chuẩn đầu ra ngành đào tạo Dược học, trình độ cao học. Các hoạt động khảo sát, thu thập thông tin phản hồi nằm trong khuôn khổ đảm bảo chất lượng được thực hiện thường niên: hoạt động thu thập thông tin phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, về môn học/học phần; thu thập thông tin phản hồi từ sinh viên, học viên năm cuối về khóa đào tạo; khảo sát thực trạng việc làm và phản hồi về khóa học của sinh viên đã tốt nghiệp.
3. Các hình thức thi đua khen thưởng đã đạt được:
- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm học 2009-2010; 2010- 2011; 2013-2014; 2014-2015
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế:
+ Năm 2011 (Số 3381/QĐ - BYT ngày 16/9/2011)
+ Năm 2015 (số 503/QĐ – BYT ngày 27/11/2015)
4. Trưởng/Phụ trách và Phó trưởng đơn vị qua các thời kỳ
PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuyển
(2009 – 2014)

PGS.TS. Nguyễn Tường Vy
(2014 - 2023)

PGS.TS. Vũ Trần Anh (2023-nay)

PGS.TS. Vũ Trần Anh

(2023-nay)

5. Cán bộ, viên chức hiện nay
PGS.TS.Vũ Trần Anh
Phó trưởng phòng
ThS. Kiều Thị Hồng
Phó trưởng phòng
ThS. Nguyễn Thuỳ Dương
Chuyên viên chính
ThS. Đặng Thị Hơn
Chuyên viên
ThS. Lê Thị Quỳnh Liên
Thư viện viên
 

DSĐH. Vũ Thị Thanh Thúy
Kỹ thuật viên
DSĐH. Vũ Thị Kim Ngân
 


 
TS. Đào Nguyệt Sương Huyền
Giảng viên Khoa Công nghệ hoá dược (kiêm nhiệm)​
   
 

 


22-08-2023

68 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL